Μονοήμερη εκπαίδευση Τεχνητής Νοημοσύνης στο Διαδικτυακό Μάρκετινγκ (ανά άτομο)

30,00 

Σε αυτό το μάθημα Τεχνητής Νοημοσύνης στο Διαδικτυακό Μάρκετινγκ, θα καλύψουμε τους περισσότερους από τους τομείς όπου τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση εργασιών.

EL