Ρύθμιση LinkedIn Pixel (ανά τομέα)

80,00 

Με το LinkedIn Pixel, μπορείτε να επαναστοχεύσετε αποκλειστικά με τις διαφημίσεις LinkedIn μόνο τους χρήστες που έχουν ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπό σας. Αυτή η προσέγγιση θα σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες δημιουργίας πελατών. Είναι πιο πιθανό οι χρήστες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τον ιστότοπό σας είτε να αγοράσουν από εσάς είτε να ασχοληθούν μαζί σας. Η ομάδα μας εφαρμόζει αυτό το pixel για εσάς από το Α έως το Ω.

EL