Ρύθμιση Ομάδας Telegram

40,00 

Το Telegram είναι επίσης ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας με το κοινό, τους χρήστες και τους ακόλουθούς σας. Είναι μια δωρεάν πλατφόρμα όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες και να επικοινωνήσετε άμεσα με το κοινό σας. Δημιουργούμε για εσάς μια επαγγελματική ομάδα Telegram για τα τρέχοντα ή τα επόμενα πιθανά μέλη του Telegram.

EL