Ρύθμιση καναλιού επί πληρωμή στο Telegram (ανά κανάλι)

150,00 

Εάν θέλετε να κερδίσετε χρήματα μέσω συνδρομών ή δωρεών μέσω του δικού σας συνδρομητικού καναλιού Telegram, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να το πετύχετε ρυθμίζοντας όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για αυτόν τον στόχο.

EL