Ρύθμιση Ηλεκτρονικού Καταστήματος WooCommerce (ανά τομέα, εξαιρουμένων των καταχωρίσεων προϊόντων)

800,00 

Στις μέρες μας, τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι πολύ δημοφιλή και επιτυχημένα. Εν μέσω και της πρόσφατης πανδημίας, οι χρήστες και οι αγοραστές προτιμούν να αγοράζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά. Επομένως, έχοντας το ηλεκτρονικό σας κατάστημα σε λειτουργία, μπορείτε να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Δημιουργούμε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα από το Α έως το Ω με δομή που βασίζεται στις ανάγκες σας. Η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει λίστες προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς πρόκειται για ένα ξεχωριστό έργο που απαιτεί περαιτέρω ρύθμιση.

*Σημείωση: Στην τιμή αυτής της υπηρεσίας περιλαμβάνεται μόνο μία γλώσσα. Για περισσότερες γλώσσες, είναι μια πρόσθετη χρέωση και μπορείτε να επισκεφτείτε αυτήν την υπηρεσία μας, τον Επιλογέα Γλωσσών Ιστοσελίδας, Επιλογέας Γλωσσών Ιστότοπου, εκτός εάν επιθυμείτε να δημιουργήσουμε για εσάς την Προσθήκη Μετάφρασης Google, η οποία θα είναι δωρεάν.*

EL