Όροι και Προϋποθέσεις

Ακολουθούν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τον ιστότοπο Rankonlinetoday.

Εάν θέλετε να αφήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο Rankonlinetoday, τότε ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:

Προσθήκη στοιχείων στη φόρμα επικοινωνίας μας

 • Πλήρες Όνομα
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 • Πόλη
 • Τηλέφωνο
 • Θέμα
 • Μήνυμα

Η επικοινωνία μαζί μας δεν έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη σύμβασης έως ότου και τα δύο μέρη καταλήξουν σε συμφωνία. Τα στοιχεία σας είναι απλώς το κανάλι για πρόσβαση σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Μετά την επιτυχή υποβολή στοιχείων, η ομάδα υποστήριξης πελατών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Η προσθήκη λεπτομερειών όσον αφορά την αγορά προϊόντων κατά τη διαδικασία Check Out

 • 'Ονομα
 • Επίθετο
 • Όνομα Εταιρείας (προαιρετικό)
 • Χώρα
 • Διεύθυνση
 • Πόλη
 • Πολιτεία / Χώρα
 • Ταχυδρομικός Κώδικας / Τ.Κ
 • Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Προσθέτοντας τα στοιχεία σας στα παραπάνω πεδία και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αγοράς, στη συνέχεια συνάπτετε σύμβαση μαζί μας.

Άδειας Χρήσης

Δεν επιτρέπεται: να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά. χρησιμοποιήστε το υλικό που βρίσκεται στον ιστότοπο Rankonlinetoday ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη).

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, χρήση της Υπηρεσίας ή πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς.

Αποποίηση Ευθυνών

Η Rankonlinetoday δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Επιπλέον, η Rankonlinetoday δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο ή άλλως που σχετίζονται με τέτοιο υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

Συνδέσεις

Rankonlinetoday has not reviewed all of the sites linked to its Internet website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Rankonlinetoday of the site. Use of any such linked website is at the user’s own risk.

Όροι Ιστοσελίδας

Η Rankonlinetoday μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς ή έναντι τρίτων για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

Κυβερνητικός Νόμος

Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τον ιστότοπο της Rankonlinetoday θα διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Τοποθεσία

Λεμεσός / Κύπρος

ONTOTHTA

Υπο την αιγίδα Marketersground.com

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

contact@rankonlinetoday.com

Ακολουθήστε μας
EL